Verzorgd achterlaten.

Lees onderstaand meer over het verzorgen van jouw nalatenschap.

Voorkom boedel verval en onnodige boedel tijd.

Doordat wensen voor overlijden goed zijn vastgelegd weet de RegisterExecuteur van Verzorgd Nalaten na overlijden wat hem te doen staat. Deze werkwijze zorgt voor rust en vertrouwen bij de nabestaanden, voorkomt onnodig boedelverval en zal ook bijdragen aan een kortere boedeltijd. Door middel van het nalatenschapsdossier is de afwikkeling van de nalatenschap op een transparante wijze te volgen en worden de erfgenamen door de RegisterExecuteur op de hoogte gehouden. Een werkwijze die een voorspoedige afwikkeling mogelijk maakt.

Verzorgd Nalaten regel je met een nalatenschapsdossier.

Verzorgd Nalaten maakt bij het afwikkelen van een nalatenschap gebruik van een nalatenschapsdossier. In dit digitale dossier worden alle documenten, informatie en wensen met betrekking tot jouw nalatenschap vastgelegd. Na overlijden krijgen de erfgenamen een persoonlijke inlog en kunnen daarmee doorlopend de afwikkeling van de nalatenschap volgen. Alle schriftelijke communicatie met betrokkenen vindt via dit digitale dossier plaats.

Naast het digitale nalatenschapsdossier kunnen wij op verzoek ook een NalatenMap beschikbaar stellen waarin alle documenten, informatie en wensen geordend bewaard kunnen worden.

Verzorgd Nalaten is periodiek herijken.

Financiële planning kan met het oog op het beperken of voorkomen van belasting interessant zijn. Omdat wet- en regelgeving onderhevig zijn aan veranderingen of omdat jouw persoonlijke situatie kan wijzigen blijft het raadzaam om periodiek het financiële plan en jouw wensen na overlijden samen te toetsen en waar nodig bij te stellen. Door middel van een op jouw situatie aangepast abonnement blijven jouw wensen na overlijden up-to-date. Vraag naar de mogelijkheden. Via het aanvraagformulier kun je hiervoor een vrijblijvende afspraak inplannen.

De Verzorgd Nalaten RegisterExecuteur.

Na een overlijden moeten er veel zaken direct geregeld worden. Onwetendheid bij nabestaanden over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, uiterste termijnen, praktische zaken en de informatieplicht kunnen voor veel stress zorgen en uiteindelijk resulteren in een aanzienlijk boedelverval, oplopende boedeltijd en daardoor zorgen voor conflicten tussen erfgenamen.

De RegisterExecuteur van Verzorgd Nalaten is een expert op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen. Door het inschakelen van de RegisterExecuteur worden alle juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken die bij de afwikkeling komen kijken geregeld.

Verzorgd Nalaten maakt gebruik van het unieke digitale nalatenschapsdossier waarin de nalatenschap administratief wordt vastgelegd. Door middel van een persoonlijke inlogcode krijgen de erfgenamen toegang tot dit beveiligde dossier en kunnen zo de vorderingen in de afwikkeling blijven volgen. Het digitale nalatenschapsdossier zorgt daarmee voor duidelijke, transparante en gelijktijdige informatie aan alle erfgenamen.

Wanneer er geen Register Executeur in het testament benoemd is kunnen erfgenamen besluiten een Register Executeur te machtigen om namens hen de nalatenschap af te wikkelen.

Kosten besparen.

Het inschakelen van de RegisterExecuteur kan leiden tot kostenbesparingen. De RegisterExecuteur streeft naar de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies. Verzorgd Nalaten kan ook de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting uit handen nemen. Zo ben je verzekerd van een juiste afwikkeling naar de belastingdienst.

Waarom kiezen voor
Verzorgd Nalaten?

Overzicht voor de Erfgenamen

Door gebruik te maken van een persoonlijk digitaal nalatenschapsdossier is er een duidelijke en open communicatie met de erfgenamen. In deze beveiligde omgeving hebben de erfgenamen doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

Bescherming voor de erfgenamen

De RegisterExecuteur van Verzorgd Nalaten geeft met het maken van een boedelbeschrijving de erfgenamen eerst inzicht waardoor zij beter kunnen afwegen of zij de nalatenschap zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden. Bij het beneficiair aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap zal bij de Rechtbank een akte moeten worden opgemaakt. Verzorgd Nalaten zal je hierover uitgebreid informeren en daarin begeleiden. Door zich te gedragen als erfgenaam aanvaardt een erfgenaam de nalatenschap stilzwijgend zuiver. Het is dan niet meer mogelijk de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Gewaarborgde kwaliteit

Verzorgd Nalaten is aangesloten bij het Register voor Executeurs en waarborgt daarmee de hoge kwaliteit en de continuïteit van haar dienstverlening. Door deze samenwerking is de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap verzekert én door de mogelijkheid van collegiaal overleg met ons kenniscentrum kunnen wij in iedere situatie de beste oplossingsrichtingen aandragen. Verzorgd Nalaten doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de nalatenschap op de juiste manier wordt afgewikkeld.

Benoemen van een RegisterExecuteur

In je testament kun je een RegisterExecuteur van Verzorgd Nalaten benoemen. De RegisterExecuteur zorgt van het begin tot het einde voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dit betekent dat alle noodzakelijke juridische-, administratieve-, financiële- en fiscale zaken door de RegisterExecuteur van Verzorgd Nalaten uit handen worden genomen.