Meer over
Verzorgd Nalaten.

Lees onderstaand meer over het verzorgen van jouw nalaten.

Meer dan 10 jaar ervaring.

Eric van den Bergh heeft meer dan 10 jaar ervaring in het professioneel begeleiden en adviseren bij relatiebeëindigingen. Je kunt daarbij denken aan echtscheidingen, arbeidszaken en de beëindiging van de relatie door overlijden. Een relatiebeëindiging kan voor veel impact zorgdragen en maakt mensen onzeker en kwetsbaar.

In een situatie waarbij emoties vaak de boventoon voeren en de toekomst onzeker is wil Eric “de rots in de branding” zijn en mensen behulpzaam zijn bij het vormgeven van een nieuw toekomstperspectief.

Eric ervaart het mogen begeleiden van mensen als een grote verantwoordelijkheid en heeft zich daarom vergaand gespecialiseerd. Door zijn kwalificaties beschikt Eric van den Bergh over alle actuele kennis en kan je daarmee behulpzaam zijn op juridisch-, financieel- en fiscaal vlak. Eric van den Bergh is als RegisterExecuteur benoemd door de Stichting RegisterExecuteur. Doordat de RegisterExecuteur in een landelijk dekkend netwerk samenwerkt heeft Eric de continuïteit van zijn dienstverlening gewaarborgd.

Ontzorgen en het meebouwen aan een nieuw fundament voor een duurzame toekomst zijn Erics drijfveren. De toegevoegde waarde van Eric zorgt voor toekomstperspectief.

Wie is Eric van den Bergh?

Warm in de omgang en een rots in de branding.

IJSbergh is de samentrekking van de metafoor van de ijsberg met de achternaam van de oprichter Eric van den Bergh. De naam IJSbergh kan in eerste instantie een “koude of koele” associatie oproepen, maar staat feitelijk voor een “rots in de branding” en een organisatie die verder kijkt dan alleen het oppervlak. Om tot duurzame oplossingen te komen is het belangrijk verder te kijken en op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Want net zoals bij een ijsberg bevindt zich vaak het merendeel onder de waterspiegel.

De begeleiding door IJSbergh mediation advies coaching draagt bij aan duurzame oplossingen waarbij een ieder zich gehoord en begrepen voelt. IJSbergh is warm in de omgang, een rots in de branding bij stressvolle periodes en zorgt voor solide afspraken.

Meer over Verzorgd Nalaten.

Vaak vinden mensen met autisme het moeilijk om contact met anderen te maken, omdat zij zich onvoldoende of zelfs geheel niet in die ander kunnen inleven. Zij die wel contact zoeken, praten met name over wat henzelf bezighoudt, hetgeen door hun gesprekspartner als “eenrichtingsverkeer” wordt ervaren. Vooral in stressvolle periodes ontstaan er regelmatig interpretatieverschillen doordat de informatie te letterlijk wordt genomen en zij moeite hebben om gebaren of gezichtsuitdrukkingen (non-verbale communicatie) juist in te schatten. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met autisme het enorm lastig vinden om een goede voorstelling van iets te maken, vooral van iets dat niet aanwezig is.

Wat mensen met autisme horen, ruiken en zien wordt op een andere manier verwerkt en dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met een vorm van autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, analytisch en werken ze hard, maar hebben ze moeite overzicht te houden en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

Door het van buiten leren van regels en sociaal wenselijk gedrag trachten mensen met autisme zich in de maatschappij te handhaven en de touwtjes in handen te houden. Alleen kost dit zoveel energie dat het opname niveau steeds sneller afneemt en de overprikkeling daarentegen recht evenredig toeneemt. Het gevolg is dat mensen met autisme het overzicht kwijtraken en daarmee de controle over de situatie verliezen met als resultaat; een sterk gevoel van onveiligheid en angst wat hen veel stress oplevert en zich vertaalt in gedrag dat voor de omgeving als onwenselijk wordt gezien.

Bij stressvolle gebeurtenissen zoals bij een overlijden van een naaste leidt dit regelmatig tot onbegrip en misverstanden. Hierdoor kunnen tussen de erfgenamen onderling gemakkelijk conflictsituaties ontstaan.

De RegisterExecuteur van Verzorgd Nalaten zorgt voor overzicht en rust en neemt de tijd voor alle nabestaanden. Door zijn professionele werkwijze die rekening houdt met alle betrokkenen weet hij de onderlinge familiebanden goed te houden.

In de situatie dat nabestaanden onderling de nalatenschap afwikkelen waarbij onverhoopt een conflict of verschil van inzicht is ontstaan kan mediation uitkomst bieden.

Onder leiding van een deskundig en onpartijdig bemiddelaar van Verzorgd Nalaten analyseren partijen samen de onderlinge communicatie – wat is bedoeld, wat is gezegd, wat is gehoord, wat is begrepen wat is gedaan – en werken vanuit verkregen begrip voor elkaars zienswijze aan gezamenlijk gedragen oplossingen.

Wanneer er onduidelijkheden zijn of er dreigt een verschil van inzicht te ontstaan tussen de erfgenamen of andere betrokkenen dan biedt mediation in zo goed als alle gevallen een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

Door zijn achtergrond als MfN Register Mediator is een onpartijdige- en deskundige begeleiding gewaarborgd. Eric van den Bergh heeft zich daarnaast gespecialiseerd als autismevriendelijk mediator en coach.

Onder zijn leiding analyseert hij samen met partijen de onderlinge communicatie – wat is bedoeld, wat is gezegd, wat is gehoord, wat is begrepen, wat is gedaan – en werkt vanuit verkregen begrip voor elkaars zienswijze aan gezamenlijk gedragen oplossingen.

Eric van den Bergh is als RegisterExecuteur benoemd door de Stichting RegisterExecuteur. Doordat de RegisterExecuteur in een landelijk dekkend netwerk samenwerkt heeft Eric de continuïteit van zijn dienstverlening gewaarborgd.

Door zijn achtergrond als MfN Register Mediator is een onpartijdige- en deskundige begeleiding gewaarborgd. Eric van den Bergh heeft zich daarnaast gespecialiseerd als autismevriendelijk mediator en coach.

De vakbekwaamheden van Eric van den Bergh:

 • RegisterExecuteur RE;
 • Certified Financial Planner CFP;
 • Fiscaal adviseur FA;
 • Register Financieel
 • Echtscheidingsadviseur RFEA;
 • Register- en familiemediator MfN;
 • Register Vertrouwenspersoon RVP;
 • Gediplomeerd coach;
 • Autismevriendelijk mediator en coach;
 • International Full Certified ADR Register Conflict coach;
 • International Full Certified ADR Register Onderhandelaar.

 

Overzicht voor de Erfgenamen

Door gebruik te maken van een persoonlijk digitaal nalatenschapsdossier is er een duidelijke en open communicatie met de erfgenamen. In deze beveiligde omgeving hebben de erfgenamen doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

Behoeding voor de erfgenamen

De RegisterExecuteur van Verzorgd Nalaten geeft met het maken van een boedelbeschrijving de erfgenamen eerst inzicht waardoor zij beter kunnen afwegen of zij de nalatenschap zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden. Om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen zal bij de Rechtbank een akte moeten worden opgemaakt. Door zich te gedragen als erfgenaam aanvaardt een erfgenaam de nalatenschap stilzwijgend zuiver. Het is dan niet meer mogelijk de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Gewaarborgde kwaliteit

Verzorgd Nalaten is aangesloten bij het Register en waarborgt daarmee de hoge kwaliteit en de continuïteit van haar dienstverlening. Door deze samenwerking is de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap verzekert én door de mogelijkheid van collegiaal overleg met de expertisedesk kunnen wij je in iedere situatie de beste oplossingsrichtingen aandragen. Verzorgd Nalaten doet er alles aan om er voor te zorgen dat de nalatenschap op de juiste manier wordt afgewikkeld.

Verzorgd Nalaten is het benoemen van een RegisterExecuteur

In je testament kun je een RegisterExecuteur van Verzorgd Nalaten benoemen. De RegisterExecuteur zorgt van het begin tot het einde voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dit betekent dat alle noodzakelijke juridische-, administratieve-, financiële- en fiscale zaken door de RegisterExecuteur van Verzorgd Nalaten uit handen worden genomen.

Verzorgd Nalaten is onderdeel van: