Veelgestelde
vragen.

Lees onderstaand veelgestelde vragen over Verzorgd Nalaten.

Veelgestelde vragen.

In maart is het tijd om aangifte inkomstenbelasting 2023 te doen. Wat betekent dat voor een erfenis, ook als je deze erfenis nog niet hebt ontvangen? En hoe zit het met de vrijstellingen en de peildatum?

Belastingplichtigen hebben de verplichting om het vermogen in box III (alle box III bezittingen en schulden) op te geven indien dit vermogen meer bedraagt dan de vrijstelling(en). Voor de inkomstenbelasting is de individuele vrijstelling in 2023 en 2024 €57.000. Heb je een fiscaal partner dan is de gezamenlijke vrijstelling € 114.000.

Rekenen vanaf moment van overlijden
Vanaf het moment van overlijden zijn erfgenamen de verkrijgers van een nalatenschap. Dat is de reden waarom ook het overdeelde aandeel van een erfgenaam in een nalatenschap als onderdeel van het vermogen worden meegeteld. De erfgenamen zullen daarbij wel rekening moeten houden met het soort bezitting. Hoort bijvoorbeeld een verhuurde woning tot de onverdeelde boedel? Dan geven zij hun deel van deze woning aan bij overige onroerende zaken.

1 januari als peildatum
De peildatum voor de aangifte inkomstenbelasting over een bepaald jaar voor vermogen is 1 januari. Als iemand in 2023 is overleden, hoef je met deze onverdeelde erfenis dus pas rekening te houden in jouw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2024. Op 1 januari 2023 (peildatum voor de aangifte over het jaar 2023) was dit immers nog geen bezitting van jou.
De over jouw erfenis verschuldigde (op dat moment nog niet betaalde) erfbelasting mag je in 2023 als schuld opvoeren. Voor schulden geldt wel een drempel (2023: €3.400 per persoon/ drempel met fiscaal partner € 6.800).

Wettelijke verdeling
Wanneer er bij een nalatenschap sprake is van de wettelijke verdeling (of een daarmee voor de fiscus gelijkgestelde verzorging voor de langstlevende) is er geen onverdeeldheid. De nalatenschap is feitelijk verdeeld vanaf het moment van het overlijden van de eerste ouder. Volgens de fiscale wetgeving voor de inkomstenbelasting worden de goederen en schulden van de nalatenschap in dat geval volledig aangegeven en belast bij de langstlevende ouder in box 1 (eigen woning) en/of box 2 of box 3. De kinderen geven niets op. Dit blijft in elk geval zo totdat de vordering van de kinderen opeisbaar wordt (of bijvoorbeeld het vruchtgebruik van de langstlevende eindigt).

Hulp nodig bij de aangifte?
Vraagt je je af of jouw erfenis in de aangifte inkomstenbelasting 2023 moet worden opgenomen? En moet dit ook als je nog niets hebt ontvangen? Verzorgd Nalaten ondersteunt je graag bij deze en andere vragen.

Heeft de overledene een uitvaartverzekering, dan dien je de uitvaartkosten te verminderen met de uitkering van de verzekeringsmaatschappij. Keert de verzekeringsmaatschappij meer uit dan de daadwerkelijke kosten dan dien je dat extra bedrag te betrekken in de aangifte erfbelasting.

Zelfs wanneer de nalatenschap nog niet afgewikkeld kan dit toch van invloed zijn op jouw vermogen in box III. Al het vermogen – ook vorderingen – welke aanwezig zijn op 1 januari dienen in de aangifte inkomstenbelasting betrokken te worden. Dit betekent ook dat bij een minderjarige erfgenaam het vermogen van de minderjarige bij het vermogen van de ouders in Box III betrokken dient te worden. Zijn ouders gescheiden dan zal iedere ouder de helft van het vermogen van het minderjarige kind moeten betrekken in Box III. Over het vermogen boven de vrijstelling* van Box III (heffingsvrij vermogen) zal de ouder(s) belasting moeten betalen.

*Voor de inkomstenbelasting is de individuele vrijstelling in 2023 en 2024 € 57.000. Heb je een fiscaal partner dan is de gezamenlijke vrijstelling € 114.000.

Wanneer je door de erfenis boven het vrijgestelde vermogen komt (niet te verwarren met het heffingsvrij vermogen), dan zou het kunnen dat je hierdoor geen recht meer hebt op toeslagen. Omdat deze systematiek ook voor een minderjarige erfgenaam geldt kun je door middel van een minderjarige bewind regelen dat dit vermogen (de erfenis) voor het berekenen van de toeslagen buiten beschouwing blijft. Voorwaarde is dat de erfenis met een BEM clausule (Belgging Erfenis en andere gelden Minderjarige) op een aparte bankrekening gestort moet worden.

Bij de belastingdienst kun je dan een verzoek indienen om dit vermogen te kwalificeren als bijzonder vermogen.

Met een BEM clausule kunnen minderjarige kinderen tot hun 18e verjaardag niet aan hun geld op hun rekening komen. Ouders mogen uitsluitend met toestemming van de kantonrechter geld van deze rekening opnemen.

De uitvaartkosten zijn alleen aftrekbaar voor de erfbelasting.

Deze kosten zijn:

 • De uitvaart
 • Urn of kist
 • Graf of andere rustplaats
 • Grafsteen en plaatsen grafsteen
 • Kleding voor en verzorging van de overledene
 • Rouwadvertenties
 • Bloemen
 • Condoleanceregister
 • Verzendkosten voor rouwkaarten en bedankkaarten
 • Huur aula
 • Koffietafel
 • Herdenkingsdienst of kerkdienst tot 1 jaar na het overlijden
 • Huur en kosten sprekers

 

Uitvaartverzekering:
Heeft de overledene een uitvaartverzekering, dan dien je de uitvaartkosten te verminderen met de uitkering van de verzekeringsmaatschappij. Keert de verzekeringsmaatschappij meer uit dan de daadwerkelijke kosten dan dien je dat extra bedrag te betrekken in de aangifte erfbelasting.

Over Verzorgd Nalaten.

Wanneer er onduidelijkheden zijn of er dreigt een verschil van inzicht te ontstaan tussen de erfgenamen of andere betrokkenen dan biedt mediation in zo goed als alle gevallen een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

Onder zijn leiding analyseert hij samen met partijen de onderlinge communicatie – wat is bedoeld, wat is gezegd, wat is gehoord, wat is begrepen, wat is gedaan – en werkt vanuit verkregen begrip voor elkaars zienswijze aan gezamenlijk gedragen oplossingen.

Door zijn achtergrond als MfN Register Mediator is een onpartijdige- en deskundige begeleiding gewaarborgd. Eric van den Bergh heeft zich daarnaast gespecialiseerd als autismevriendelijk mediator en coach.

Overzicht voor de Erfgenamen

Door gebruik te maken van een persoonlijk digitaal nalatenschapsdossier is er een duidelijke en open communicatie met de erfgenamen. In deze beveiligde omgeving hebben de erfgenamen doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

Behoeding voor de erfgenamen

De RegisterExecuteur van Verzorgd Nalaten geeft met het maken van een boedelbeschrijving de erfgenamen eerst inzicht waardoor zij beter kunnen afwegen of zij de nalatenschap zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden. Om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen zal bij de Rechtbank een akte moeten worden opgemaakt. Door zich te gedragen als erfgenaam aanvaardt een erfgenaam de nalatenschap stilzwijgend zuiver. Het is dan niet meer mogelijk de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Gewaarborgde kwaliteit

Verzorgd Nalaten is aangesloten bij het Register en waarborgt daarmee de hoge kwaliteit en de continuïteit van haar dienstverlening. Door deze samenwerking is de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap verzekert én door de mogelijkheid van collegiaal overleg met de expertisedesk kunnen wij je in iedere situatie de beste oplossingsrichtingen aandragen. Verzorgd Nalaten doet er alles aan om er voor te zorgen dat de nalatenschap op de juiste manier wordt afgewikkeld.

Verzorgd Nalaten is het benoemen van een RegisterExecuteur

In je testament kun je een RegisterExecuteur van Verzorgd Nalaten benoemen. De RegisterExecuteur zorgt van het begin tot het einde voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dit betekent dat alle noodzakelijke juridische-, administratieve-, financiële- en fiscale zaken door de RegisterExecuteur van Verzorgd Nalaten uit handen worden genomen.

Staat jouw vraag
er niet tussen?

Neem dan direct contact op met Verzorgd Nalaten om jouw vraag te stellen!