Is gelijkstelling van een schoonkind met een kind voor de erfbelasting mogelijk?

Is gelijkstelling van een schoonkind met een kind voor de erfbelasting mogelijk?

Na het overlijden van een eigen kind, erft je schoondochter of -zoon niet automatisch van jou, want volgens het wettelijk erfrecht is een schoonkind geen erfgenaam. Wil je hem of haar toch van jou laten erven, dan zul je dit moeten regelen door hem/haar in je testament tot (mede)erfgenaam te benoemen. Ook kun je ervoor kiezen om jouw schoonkind een legaat toe te kennen. Houd daarbij wel in de gaten dat andere eigen kinderen en eventuele kinderen van het overleden eigen kind altijd recht hebben op minimaal de legitieme portie.
 
Voor wat betreft de erfbelasting geldt het volgende. In de Successiewet is bepaald dat in de situatie dat een eigen kind is overleden, het schoonkind dezelfde tarieven en vrijstellingen geniet als voor dit eigen kind het geval zou zijn geweest. Hierbij is wel de voorwaarde dat het huwelijk/het geregistreerd partnerschap van jouw kind of schoonkind is geëindigd door overlijden en niet door echtscheiding. Onder aanvullende voorwaarden geldt dit ook voor samenwoners. Uitgaande van de cijfers van 2024 zou dit betekenen dat dit schoonkind een vrijstelling heeft van €25.187 en dat hij/zij tot een bedrag van € 152.368 na aftrek van de vrijstelling 10 % en daarboven 20% aan erfbelasting verschuldigd zou zijn.

De successiewet 1956

Voor wat betreft de erfbelasting geldt het volgende. In de Successiewet is bepaald dat in de situatie dat een eigen kind is overleden, het schoonkind dezelfde tarieven en vrijstellingen geniet als voor dit eigen kind het geval zou zijn geweest. Hierbij is wel de voorwaarde dat het huwelijk/het geregistreerd partnerschap van jouw kind of schoonkind is geëindigd door overlijden en niet door echtscheiding. Onder aanvullende voorwaarden geldt dit ook voor samenwoners. Uitgaande van de cijfers van 2024 zou dit betekenen dat dit schoonkind een vrijstelling heeft van €25.187 en dat hij/zij tot een bedrag van € 152.368 na aftrek van de vrijstelling 10 % en daarboven 20% aan erfbelasting verschuldigd zou zijn.

Heb je vragen hierover en wil je weten hoe dit precies zit? Bel of mail Verzorgd Nalaten.